fbpx
OVER ONZE BARBIERSPAAL
blank
Maurice Pierôt

Het beroep van barbier is één van de oudste sinds het bestaan van de mens.
Het is zelfs zo dat rond het jaar 1200 een barbier meer bekend was als “Barbier – Chirurgijn”.
Deze trok voornamelijk rond van dorp naar dorp en hij was niet alleen welkom om de haren van de dorpelingen te kortwieken. Behalve scheren en knippen verbonden ze wonden, sneden abcessen weg en pasten ze reeds lang vergeten behandelwijzen als aderlaten en het plaatsen van bloedzuigers toe. In het westen van de Verenigde Staten trokken kappers nog in de 19e eeuw tanden en kiezen. Een barbier in St. Louis plaatste nog bloedzuigers in 1913.
Wanneer de barbiers aankwamen, bezochten zij meestal de plaatselijke herberg alwaar zij zich installeerden. Om de dorpelingen toch te kennen te geven dat “Den Barbier” in het dorp was werd er de alomgekende kapperspaal voor de herberg gezet.
Deze diende niet enkel als herkenningspunt maar was in de eerste plaats bedoeld om de, meestal bebloede zwachtels, na het wassen te drogen te hangen.
De kapperspaal werd steeds in dezelfde kleuren geschilderd. Spiraalsgewijs was deze rood, wit en blauw. Wit staat voor de steriliteit waarin werd gewerkt, rood voor het bloed dat er tijdens de aderlatingen e.d. vloeide en blauw staat waarschijnlijk voor de kleur van de adel.
Want ook zij, die van adel waren, maakten gretig gebruik van de diensten van de barbier-chirurgijn.
Na het verdwijnen van zijn taak als chirurgijn bleef de kapperspaal bestaan, het werd hèt herkenningspunt van de plaatselijke kapper.

Een barbier houdt zich bezig met het scheren, knippen en verzorgen van baarden en snorren. Tevens is hij vaak herenkapper.
Barbier is een zeer oud beroep dat bij de Egyptenaren al in hoog aanzien stond. De naam is afgeleid van het Latijnse barba dat baard betekent.
Anno1568